Lokala Regler
Lysegårdens Golfklubb

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering Betyder Regel
Vit Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Out of bounds (Regel 18.2) Vid spel av hål 12 är en boll liggande till vänster om de vit-svarta pinnarna gränsande till hål 13 och 16 out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 12. Vid spel av alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

Pliktområden (Regel 17) De röda pliktområden på 9-hålbanan hål 1, 2 och 8 är endast markerade där pliktområderna börjar och slutar. Gränsen går där marken bryter ner.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzoner

 1. Om en boll är i det röda pliktområdet bakom green på hål 10, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen till höger bakom green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 2. Om en boll är i det gula pliktområdet framför green på hål 17, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen, mattan till vänster om bron. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

 1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten
 2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten
 3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet
 4. Myrstackar

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Avståndsplattor
 2. Grön-vita pinnar/plattor (nybörjartee)

Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

 

Godkända av GGF Regelkommitté 2022-02-12