Lokala Regler Lysegårdens Golfklubb

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering Betyder Regel
Vit Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Banans gräns definieras av bansidans kant av staketstolpar tillhörande elstängsel som omger banan.
 2. Vid spel av hål 12 är en boll som stannar till vänster om de vit-svarta pinnarna gränsande till hål 13 och 16 out of bounds. Dessa pinnar är föremål för banans gräns under spel av hål 12. Vid spel av alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål

 Pliktområden (Regel 17)
De röda pliktområdena på hål 1, 2 och 8 på 9-hålsbanan är endast markerade där pliktområderna börjar och slutar. Gränsen går där marken börjar slutta ner.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Droppzoner

 1. Om en boll är i det gula pliktområdet innan green på hål 10, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet även om den inte hittas, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen till höger om vägen nere i sänkan. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 2. Om en boll är i det röda pliktområdet bakom green på hål 10, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet även om den inte hittas, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen till höger på bakre delen av tee på hål 11. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 3. Om en boll är i det gula pliktområdet framför green på hål 17, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet även om den inte hittas, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen, mattan till vänster om bron. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete (MUA)

 1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 2. Grusfyllda dräneringssträngar.
 3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
 4. Myrstackar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Avståndsplattor
 2. Grön-vita pinnar/plattor (nybörjartee)

c) Lättnad från elektriskt gränsstaket

 1. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet får spelaren ta lättnad utan plikt enligt förfarandet i Regel 16.1, men baserat på denna referenspunkt: Punkten som är två klubblängder från staketet och på samma avstånd från hålet till punkten för den ursprungliga bollen.

Avbryta spelet (Regel 5.7)
Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller i efterhand tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

 

Godkända av GGF Regelkommitté 2023-03-02