Hole-In-One klubben är öppen för alla spelare som när de var medlemmar i en golfklubb tillhörande Svenska Gofförbundet, lyckats göra Hole-In-One eller Albatross.

Prestationen kan vara utförd var som helst i världen men måste vara godkänd enligt Svenska Golfförbundets aktuella Spel- och Tävlingshandboks definition på Hole-In-One:

– Med Hole-in-One (HIO) menas att ha score 1 enligt Regler för Golfspel 2019 på ett hål under påbörjad rond på en bana med giltig banvärdering.

Detta innebär.       

Scoren måste vara 1. Score definieras som det antal slag inklusive eventuella pliktslag spelare använt på ett hål.Vid brott mot Regel 4-1, 4-2, 4-4 klubbor och Regel 6-4 Caddie, Tävlingsreglerna beträffande Caddie vid juniortävling samt Persontransporthjälpmedel kan beroende av när brottet upptäcks HIO ej göras på hål 1-2.
Hålen skall ha spelats i rätt följd och spelet skall påbörjas på hål 1 eller 10 altarnativt på av tävlingsledningen/klubben anvisad första tee.
Hålets längd saknar betydelse.
Scoren måste kunna intygas av markör, annan spelare eller person som sett slaget och godkännas av klubben.
Bollen skall ha hålats på ordinarie green efter ett slag från för ronden bestämd tee.
Ronden behöver ej fullbordas.

Mer information om HIO-klubben och hur man registrera Hole-in-One:

http://www.hioklubben.se/extra/pod/?module_instance=1

[vc_wp_custommenu nav_menu=”39″ title=”Meny”]