Lysegårdens historia

Lysegårdens egendom har funnits sedan urminnes tider. Redan 1388 omnämndes den i biskop Eysteins ”Röde Bog” och benämndes då Lysigardum. Bohuslän var under den tiden norskt och gården ägdes av Henrik Bille, son till Eske Bille i hans äktenskap med Sophia Krummedike, vilken fått gården i arv efter sin far Henrik Krummedike, hövitsman på Bohus slott.

Gården har sedan dess haft många ägare och inköptes 1910 av Carl Alb. Engström och finns fortfarande i familjens ägo.

Armas Engström, Son till Carl A. Engström, var en driftig och framsynt man, som i mitten av 60-talet konstaterade att jordbruk inte lönade sig så varför inte satsa på friskvård, anlägga en golfbana och ge fler möjlighet att få tillgång till den vackra naturen med sina granna lövskogshagar och sitt mäktiga vattenfall med en fallhöjd på 38 meter.

Sagt och gjort. En enda man byggde med egna medel Lysegårdens golfbana med hjälp av Erik Röhss och kunde den 1 april 1966 kalla till ett möte för att bilda en golfklubb. I mötet deltog, förutom Armas själv, hans hustru Margareta Engström, Erik Röhss, Lars-Åke Åberg samt advokat Nic Grönvall. Armas Engström utsågs till ordförande och övriga närvarande till ledamöter av den första styrelsen.

Vid mötet beslöts att ett avtal skulle upprättas om arrendering av den på Lysegårdens egendom anlagda golfbanan samt att så snart medlemsteckning i Lysegårdens GK förekommit ansöka om medlemskap i Svenska Golfförbundet.

 

Klubben valdes 1966 in i SGF som nummer 98 av befintliga klubbar.

Det dröjde dock ända till den 23 augusti 1969 innan banan invigdes. I invigningsprogrammet ingick lunch, hälsningsanförande av Armas Engström, invigningstal av länsarkitekt Frans Scherman samt invigningsspel av Tony Jacklin i match mot Claes Jöncke, Jan Rosell och Sven Tumba. Dagen avslutades med en bankett. Tony Jacklin gick runt banan på 66 slag, ett rekord som stod sig till 1992 då det slogs av vår tränare Graham Crisp som noterades för 63 slag.

I anläggningen ingick också ett väl fungerande klubbhus med restaurang, separat omklädningsbyggnad med två rum för herrarna och ett för damerna inklusive duschutrymme och bastu. I ytterligare en byggnad finns förvaringsutrymmen för medlemmarnas golfutrustning samt stall. I de två stora dammarna, som utgör vattenhinder på banan, har regnbågsforeller inplanterats, vilka får fiskas av medlemmarna från speciellt utmärkta platser runt dammarna mot en avgift om 8 kronor per kilo. Medlemmarna får också rida till samma kostnad per timma.

1973 byggdes anläggningen ute med ytterligare 9 hål och 1975 invigdes vår swimmingpool, 12,5 x 16 meter, med ett poolparty.

Tyvärr avled, efter en tids sjukdom, klubbens grundare 1974 och tanken på att klubben skulle ta över driften av banan från AB Sand & Trä började så smått styra inom styrelsen. Under de kommande åren inleddes förhandlingar med ägarna om ett övertagande och vid ett extra årsmöte den 5 maj 1979 godkändes styrelsens förslag till arrendeavtal, ett för klubben historiskt beslut. Avtalet undertecknades den 29 september samma år och delgavs medlemmarna på ett extra medlemsmöte denna dag.

Smått och gott som hänt genom åren :

Till medlemmarnas förnöjelse tog vår ordförande Armas hit en känd trickspelare, Paul Hahn, som hade en beundrad och bejublad uppvisning i konsten att slå en golfboll ur fullständigt otroliga lägen och från de mest vansinniga former av peggar, och med klubbor som kunde ha skaft à la cykelslang etc. Han var en verklig trollkonstnär med klubba och boll.
Under de första åren var klubblivet livligare än på senare år, vi hade t.ex. möjlighet att hugga vår egen julgran på ägarens mark för en femma och därefter bjudas på glögg och pepparkakor i samband med den Luciafest som anordnats av damkommittén. Tyvärr räckte så småningom granbeståndet inte till och detta upphörde, men Lussefesten blev en tradition som pågick fram till 1998 då den fick inställas pga. dåligt intresse från medlemmarnas sida. Vi hade under många år också midsommarfirande med blomplockning, kransbindning och majstångsresning men tyvärr tog också det slut av samma orsak som Luciafirandet.

Klubbens 25-årsjubileum 1991 firades med en jubileumsvecka 20-25 juli och en jubileumstävling den 22 juli. En fest för medlemmarna och inbjudna gäster från Kungälvs kommun, SGF, GGF och ordförandena i närliggande klubbar, avhölls på Fars Hatt den 27 juli.

1995 friköptes samtliga byggnader inklusive mark, området för bilparkering vid drivingrang och klubbhus, samt övnings- och poolområdet. Detta gav oss ett arrendeavtal på 30 år och en lägre arrendekostnad.

1996, under det år som klubben firade 30 år, beslöt styrelsen att istället för en jubileumsfest anordna något trevligt för medlemmarna och med hjälp av av duktiga medlemmar som ordnade sponsorer, kunde ett Skins Game anordnas med med inbjudna spelare, vår egen Niclas Fasth, Robert Karlsson, Per-Ulric Johansson och Mats Lanner. Vårt herrelitlag gick caddie, det kanske bidrog till segern i Lag-SM samma år, några tips kanske gick att snappa upp. Per-Ulric Johansson tog hem det mesta av prispotten och Robert Karlsson vann long driving competition från femmans backtee.

2018 fick klubben möjlighet att köpa marken som klubben tidigare hyrt. Detta köp genomförde den 24 mars 2020 och klubben förfogar över 68 hektar där golfbana, övningsområden, klubbhus ingår.