Friskvårdsbidrag

Nu kan arbetsgivare godkänna golf som friskvårdsförmån för anställda. Flera aktiviteter inom golf är nu godkända; tex spelavgift, greenfee, kostnad för rangebollar, och golflektioner.

 • Du kan använda din faktura på årsavgiften i Lysegårdens Golfklubb som underlag till din arbetsgivare, maxbeloppet är dock 5.000 kr.
 • Träning i form av lektioner och kurser för våra golftränare är godkända friskvårdsaktiviteter, under 1.000 kr per tillfälle.
 • Kostnader för träning på rangen kan utgöra ett underlag på friskvård till din arbetsgivare.
 • Greenfeeavgifter, under 1.000 kr per tillfälle, godkänns som friskvårdsförmån.
 • Rangekort med 40 korgar (1280 bollar) kostar 1.200 kr för dig som är medlem samt 100 kr för rangekortsavgiften. Obs! vissa medlemskap inkluderar olika antal korgar.

Värt att veta:

 • Det maximala skattefria beloppet är 5.000 kr, men det är arbetsgivaren som beslutar om beloppet för sin arbetsplats.
 • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. En förutsättning är att företaget erbjuder all personal samma förmån.
 • Följande kostnader är inte godkända som skattefri friskvårdsförmån:
  • Medlemsavgiften på 795 kr
  • Träningsredskap, exempelvis golfutrustning
  • Startavgift i golftävlingar
  • Spelavgift/golfpaket som inkluderar mer än godkända friskvårdsaktiviteter, exempelvis paket som innehåller mat, logi, spa/relax osv.

När det gäller friskvårdsappar har vi anslutit oss till Actiway och ePassi.
Det går bra att använda app till att betala spelavgift, träningsbollar, greenfee och bästkort.

Om du behöver kvitto på din årsavgift. Kontakta receptionen.

Har ni ytligare frågor kontakta oss på info@lysegardensgk.se

SGF information om friskvårdsbidraget:
http://www.golf.se/friskvardsbidrag