BANSTATUS

Aktuell banstatus

På Lysegården strävar vi alltid efter att ha en anläggning i gott skick och med hög finish.

18-hålsbanan
Stängd

9-hålsbanan
Öppen för spel mot vinterflaggor.
Ordinarie greener stängda.

Driving range
Öppen för självplock

Senast uppdaterad: 2024-02-26

Senaste nytt

Pågående arbeten

18-hålsbanan – Hål 6 och Hål 8

Dräneringsarbete. Arbetet klart och spåren igenlagda.
Ytterligare markarbete med sådd återstår till våren.

9-hålsbanan – Hål 5

Dräneringsarbete framför Tee. Arbetet klart och spåren igenlagda.
Ytterligare markarbete med sådd återstår till våren.

Planerade arbeten

Inga större planerade arbeten.