Fouresome = Fs

I foursome spelar två spelare på samma boll och slår vartannat slag på denna samt spelar växelvis från utslagsplatserna. Har spelare A slagit ut på hål 1 ska han sedan slå ut på samtliga hål med udda nummer.

Greensome = Gs

I greensome slår båda spelarna ut på varje hål och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Scramble

Varje lag består av två, tre eller fyra tävlare. Samtliga tävlare slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. Därefter placerar tävlarna i valfri ordning sina bollar inom 15 centimeter från detta läge, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man i bunker återskapar läget t.ex. genom att kratta. På green har nästföljande spelare som puttar från ”startplatsen” alltid möjlgiheten att förbättra lagets resultat även om någon i laget redan hålat ut med högre resultat eller ådragit sig plikt.

Texas Scramble

Spelas som scramble men under tävlingsronden ska ett fyrmannalag välja varje spelares utslag minst fyra gånger och ett tremannalag minst tre gånger.

Rumble

Laget består av tre eller fyra spelare med följande resultaträkning.
Hål 1- 6: Bästa resultatet (poängen) räknas för endast en spelare
Hål 7-12: De två bästa resultaten adderas och räknas
Hål 13-18: De tre bästa resultaten adderas och räknas.

Irish Greensome

Båda spelarna slår ut på varje boll. På par 4- och 5-hålen slår båda spelarna efter sitt utslag ytterligare ett slag och då på sin medspelares boll. Därefter väljer man den boll som man med vartannat slag ska spela vidare på. På par 3-hålen slår bägge spelarna ut och därefter väljer man den boll som man ska spela vidare på.

Fyrboll = Fb

Två spelare bildar lag. Det bästa resultatet på varje hål är lagets resultat på hålet.

Slagtävling = Sl

Det gäller att spela det fastställda antal hål med minst antal slag brutto eller netto, dvs efter avdrag av spelhandicap.

Slaggolf = Slg

Slaggolf är en typ av slagspelstävling. Räkning i slaggolf sker i antal slag där antalet slag per hål är maximerat. Alla tävlare får, obereonde av spelhandica, spela max fem slag över par på varje hål oavsett hålets index. Har tävlaren inte hålat ut efter dessa slag bör bollen plockas upp och scoren noteras till par + 5 slag.