Vägen till 54 är din väg in i spelet. Klubben och tränaren har utbildats för att du skall få uppleva golfens bästa delar. Tillsammans välkomnar vi dig till en glädjerik värld med möjligheter till livslångt lärande, spännande möten och en möjlighet att idrotta/motionera i en fantastisk miljö.

Kursen består av ett antal träningstillfällen. Vi ser fram mot att träffas på vår härliga anläggning. Utöver det kommer du att bjudas in till att spela på banan och andra aktiviteter som klubben arrangerar.

Vägen till 54 är i första hand avsedd för dom som avslutat sin Gröna kortet-kurs och valt att bli medlemmar hos oss.