18-3bGrönt Kort

Grönt kort är ett slags ”körkort” och man får därmed spela själv ute på golfbanan.

Man får grönt kort när man efter genomförd utbildning kan visa att man uppnått en viss spelkompetens.Teorin kan du göra på nätet.

Läs mer om hur det går till på denna länk.
Börja spela golf