18-3bGrönt Kort

Grönt kort är ett slags ”körkort” och man får därmed spela själv ute på golfbanan.

Man får grönt kort när man efter genomförd utbildning kan visa att man uppnått en viss spelkompetens.Teorin kan du göra på nätet.

1 mars 2020 träder Världshandicap systemet ikraft. Nytt blir bl.a. att officiella hcp är 54,0 och Hcp beräknas på 20 senast spelade rundor.

Läs mer på:  https://golf.se/handicap

Utbildningen gör nu om p.g.a nya handicapsystemet.

Som ny golfare

Du kan med fördel börja spela från 100m (röd platta), 150m (gulsvart pinne) eller orange tee och gå bakåt till röd resp gul tee när man känner sig redo för det. Vilken utslagsplats man väljer att börja spela från är upp till spelaren själv och beror på hur långt man slår.
Man spelar Slaggolf (hålets par + 5slag är max man kan få/hål) eller poängbogey över 9 hål från 100m (röd platta), 150m (gulsvart pinne), orange tee. eller röd/gul tee.

 • om man vid ett tillfälle presterat 62 slag eller 18 poäng eller mer vid spel över 9 hål
 • om man vid två tillfällen presterat 63-66 slag eller 14–17 poäng vid spel över 9 hål.

När du fått ditt gröna kort får handicap(hcp) 54,0 och kan börja jobba för att sänka det. Det finns slopetabeller för hcp 54-36 för spel från alla aktuella teer på 9- och 18-hålsbanan.. Av handicaptabellen framgår hur många extraslag utöver banans par som spelare erhåller vid respektive handicap vid spel av 18 hål. Spelar man 9 hål delar man med två. Ju lägre hcp desto färre extraslag.
Så här räknar du poäng när du spelar på banan. Med hcp 54,0 har du 3 extra slag per hål. För att få två poäng ska du få hålets par (3,4,5) + 3 slag. För varje slag bättre du ett extra poäng. För varje slag sämre får du en poäng mindre. För varje poäng över 18 på 9 hål så sänker du ditt hcp.

Utbildningen

Under utbildningen, som till allra största del är praktisk, kommer du tillsammans med din tränare och utbildare gå igenom några områden som gör det ännu roligare ute på golfbanan. Du behöver:

 • träna på golfens olika slag
 • lära dig det viktigaste och mest förekommande om golfvett och golfregler
 • veta lite om utrustningen
 • kunna några golftermer.

Dessutom får du spela 9-hålsrundor och träna ute på banan med en fadder. Innan du får ditt Gröna Kort ska du visa att du har en viss spelkompetens.

Läs mera om utbildningens innehåll nedan.

 • Golfens olika slag   

Under utbildningen får du lära dig mer om golfens olika slag. Genom att träna på dessa
olika slag kommer ditt spel snabbt att utvecklas.

 •    Utslag från tee
 •    Transportslag från fairway och ruff
 •    Slag från fairwaybunker
 •    Korta inspelsslag
 •    Slag från greenbunker
 •    Långa, medellånga och korta puttar samt puttar med lutning.

Utbildningsansvarig är vår Pro/tränare Markus Forsbohl som har Nybörjarkurser för Grönt Kort. Markus träffar på drivingrangen
eller på hans telefon 0708-430440 och hemsida: www.forsbohlgolf.se

Golfvett för roligare golf 

Golfvett delas upp i följande delar.

Hänsyn

För ett trivsamt golfspel krävs att alla visar varandra hänsyn. Du lär dig olika exempel på hur du visar hänsyn.

Säkerhet

Du lär dig värna om din, andra personers samt banpersonalens säkerhet.

Banvård

Du lär dig att behärska de krav och rutiner som ställs på dig i din roll som banvårdare. Banvård handlar om minsta möjliga slitage och största möjliga miljöhänsyn – och för den har alla som vistas på banan ett gemensamt ansvar.

Speltempo och rutiner

Du ska känna till rutiner som ger kortare rondtider och hur du och dina golfkompisar spelar effektivare.

Etik och moral

Golfen är speciell i det avseendet att spelarna är sina egna ”domare”. Det betyder att golfen ställer höga etiska och moraliska krav på dig som spelare och markör.

Golfens regler och definitioner   

Du ska kunna tillämpa delar av de utvalda regler som finns i boken och på webben.

För att tillämpa en regel krävs att vissa ord och termer är definierade. Du ska kunna några av de definitioner som hänger samman med de utvalda reglerna.

Övning och spel

Du ska göra minst en banvandring som visar att du praktiskt kan tillämpa det golfvett och de golfregler som tas upp i utbildningen.

Du ska övningsspela minst två gånger med en fadder som har goda kunskaper om exempelvis säkerhet, banvård, speltempo och hänsyn. Tillsammans med din klubb och tränare gör ni upp hur den fortsatta träningen genomförs fram tills du tagit ditt Gröna Kort. Du spelar poängbogey från orange/röd utslagsplats.

När du tagit Grönt Kort

När du klarat Grönt Kort fortsätter du din träning och ditt spel ute på banan. Många golfare upplever det oerhört positivt att börja spela en kort bana för att senare, när de blivit allt säkrare, flytta tillbaka till ordinarie utslagsplatser. Din klubb guidar dig var du bör spela och träna ifrån.