Postadress
Box 532
44215 Kungälv

Leveransadress
Lysegården 152
442 92 Romelanda

E-post
info@lysegardensgk.se

Kansli / Tidbokning  0303-22 34 26
Måndag – Torsdag: 9-17
Fredag: 8-16
Helgdagar: 8-15 under spelsäsongen

PRO/Tränare
Markus Forsbohl 0708-430 440
www.forsbohlgolf.se

Restaurang
0303-22 33 69
Har öppet till sista från påsk till september.

Övrigt
Org. Nummer 853300-3342
Bankgiro 282-2773
SGF nummer 098

Personal

Reception och Kansli
Fredrik Rubensson, Verksamhetsansvarig
Daniel Svensson

Banpersonal
Patrik Hansson, Banchef
Nicklas Hansson
Christian Eriksson