Veterankommittén 2023                                                      

Dag Windt Ordförande dag@windt.se 0707-206087
Ebbe Unger Vice ordförande ebbe.unger@gmail.com 0706-233219
Stig Erixon     Kassör trombon3905@hotmail.com 0707-396047
Marja Högberg Tävlings-administratör marja.hogberg@gmail.com 0705-894646
Ann-Christine Erlingsson Valberedning golfanki@gmail.com 0707-420831
Roger Olsson Hemsidan sroger.olsson@gmail.com 0730-268490
Gunno Bredberg Ledamot gunno.bredberg@live.se 0739-628345