Information från höstmötet

1437

Torsdagen den 29 oktober hölls höstmöte på Lysegårdens Golfklubb. 33 medlemmar närvarade vid mötet som fastställde styrelsens förslag gällande verksamhetsplan, medlemmarnas avgifter och budget för 2021.

Mötet inleddes med att ordförande Mathias Edmundsson hälsade välkommen och gav en kort information om statusen i golfsverige 2020. En presentation om statusen i Sverige som helhet, i Göteborgsdistriktet samt Lysegården specifikt. 2020 har varit ett exceptionellt år.

Klubbchefen Fredrik Rubensson informerade att 2021 återgår vi till fyra utslagsplatser på våra banor. 18-hålsbanan kommer att ha 60, 55, 50 och 45.
9-hålsbanan får också hektometersystem med 50, 45, 30 samt 100-bana.
Nya tee-skyltar, tee-markeringar med peg-koppar kommer att införas.

Införandet av Sweetspot även på 18-hålsbanan gjordes under 2020. Sweetspot är inte bara ett bokningssystem, utan ett affärssystem som ger oss möjlighet att kunna samla in data och analysera för att sedan kunna styra avgifter, spel och flöde. Det är även ett system som hela tiden vidareutvecklas. Fördelarna har varit många under året, men det har även funnits utmaningar. Totalt sett har det varit positivt.
2020 har, som tidigare nämnts, varit ett ovanligt år.

Varför Sweetspot?

 • Golfens-IT-system är inte tillräckligt bra
 • Öka tillgängligheten – Skapa bäst tillgänglighet för våra premiummedlemmar
 • Öka lönsamheten – Dynamisk prissättning starttider, kampanjer, medlemskap
 • För att spara tid – Mer automatik ger tid över till annat
 • Affärssystem – Samla data för att kunna göra rätt analyser – sluta gissa
 • Kommunikation – bättre system för att kommunicera med medlem/gäst

Farhågor?

 • Kommer medlem/gäst ladda ned appen? – Samma digitala användning som med Min Golf 78%.
 • Kommer gästerna att boka hos oss? – Bästa året någonsin (Finns naturligtvis Coronaeffekt)

Utmaningar?

 • 2020 tufft med alla förändringar – Covid, världs-hcp, högt bokningstryck, digitala scorekort, GIT
 • Boka och slippa betala för sina gäster – lösning klar.
 • App/Webbokning – Klart
 • Digitala scorekort automatiskt – 2021
 • Hcp-justering via OnTag – 2021
 • Ankomstregistrering/No show – hur skall vi hantera detta?

Fria bollar
Premiummedlemskap och rangen diskuterades. Driftskostnader samt intäkter för rangen presenterades. Jämförelse gjordes med andra golfklubbar i vår omgivning. Merparten av klubbar i vår närhet har både högre medlemsavgift och inga fria bollar. För att kunna utveckla vår range i framtiden, t ex utöka nyttjandegraden under större delar av året, så behöver intäkterna ökas. Man kan inte bara fokusera på att hålla nere kostnaderna. Det leder inte till någon utveckling. Ca 4% av våra totala medlemmar kommer att påverkas av förändringen av fria bollar. Styrelsens förslag till nya medlemsavgifter grundar sig bl a på detta samt ökade kostnader för personal och drift samt betalningen av markköpet.

Statistik range
Av 1560 medlemmar har 570 använt rangekort under 2020.
Vi har i dagsläget 64 premiummedlemmar (ca 4% av alla medlemmar) som skulle påverkas av att få 1280 bollar på drivingrange istället för helt fria.
Dessa 64 personer slår idag ett snitt på ca 4000 bollar/säsong till ett värde av 4935kr (totalt 316’).
Räkna bort 1280 bollar som föreslås i förslaget så blir värdet 3335kr (totalt 213’).
Om bara dessa 64 medlemmar fortsätter att slå bollar på samma sätt skulle det innebära en intäkt på cirka 200’. Vi har då inte räknat på vad det skulle innebära för andra kategorier som också får färre bollar. Av 64 så står 26 för drygt 65% av de slagna bollarna.

Totalt slås det ca 1,3 miljoner bollar på vår range under en säsong. Driftskostnaderna för rangen ligger på 400’-500’/år. Intäkterna var drygt 400′ i år och vi har under många år drivit drivingrange med ett stort underskott. Vi ligger långt efter (intäktsmässigt) jämförbara klubbar i vår närhet.

Verksamhetsplan
Efter genomgång av verksamhetsplanen fastställdes densamma.

Medlemmarnas avgifter
Medlemmarnas avgifter fastställdes, enligt styrelsen förslag, efter votering.
En ökning med 100-200 kr samt 200-300 kr för kampanjer.
Några specifika förändringar är:
Nytt medlemskap, Diamant, införs med fria bollar och gästrabatt på 40%.
För Premium gäller 1280 bollar, 20% gästrabatt samt max 3 samtidiga bokningar.
Vardag har 960 bollar, 15% gästrabatt samt max 2 samtidiga bokningar.
Det införs en bokningsrestriktion i kategorierna Studerande samt 22-29 år gällande prime time-tider (9-12 på helger/röda dagar) samt antalet bokningar.
Juniorer har inte längre fria bollar. För tävlingsjuniorer och juniorer i övrig träning erhåller 2560 respektive 1280 bollar.

Budget 2021
Budgeten godkändes och fastställdes.

För mer information angående verksamhetsplan, medlemmarnas avgifter samt budget 2021 så hänvisar vi till handlingarna som finns på hemsidan.