Handicaprevision 2016

2253

Vid årsskiftet utför SGF en datakörning som ändrar värdet för lägsta handicap för året till den handicap som gällde vid årsskiftet, datum ändras också till 2016-01-01.
Efter denna körning är gjord skall klubbarna ur GIT ta ut en lista ”Handicapunderlag” där alla spelare genomgår en automatisk revision. I listan anges alla i GIT redovisade scorer under året inklusive spelarens medianvärde (det mittre) av scorerna. Detta värde jämförs sedan med det värde för den handicapklass* som spelaren tillhör. Skiljer spelarens värde med minst 3 eller 5 sig från handicapklassens värde erhåller spelaren 1 eller 2 slags höjning eller sänkning.

Du som vill veta exakt hur beräkningarna utförs kan läsa om detta på Min Golf under Mina sidor och därefter Handicapbestämmelser.

Ni som använder golfterminalen för att boka en rond och samtidigt svarar ”Ja” på frågan om ”handicapgrundande sällskapsrond”, skapar en föranmäld rond i GIT-systemet.
OBS! om ni svarar ”Nej” skapas ingen rond, men ni får ändå ut ett scorekort.

Om ni svarat ”Ja” måste ni rapportera ert resultat, antingen i terminalen eller i Min Golf** (www.golf.se). Underlåter ni detta skapas en NR-rond (No Return) i GIT, dessa visas sedan som ett antal vid revisionen. (Det finns exempel på 24 ordinarie o 26 NR-ronder på en person — vad har den personen gjort för resultat ??)
Sköter ni inte detta kan följden bli att ni får en felaktig revidering och spelar på ett felaktigt handicap.
** Hjälp finns på www.help.golf.se/Min Golf–/Hjälp till Min Golf/Föranmäld sällskapsrond

Den årliga handicaprevisionen (ÅHR) ingår i de uppgifter som alla klubbars handicapkommittéer är skyldiga att genomföra enligt EGA:s handicapregler. Syftet är att uppnå en så likformig och rättvis handicapsättning som möjligt, och därmed möjliggöra för spelare med varierande spelstyrka att spela och tävla på så rättvisa villkor som möjligt

Listan innehöll i år 1090 spelare med officiellt handicap 36,0 eller lägre.

  • 355 spelare hade ingen redovisad score
  • 257 hade för få scorer för att revideras (1 -7)
  • 322 hade en medianscore som ej påverkade handicapen
  •   82 hade en medianscore som medförde en sänkning av handicapen
  •   74 hade en medianscore som medförde en höjning av handicapen
  • 542 spelare erhöll EGA Exakt Tävlingshandicap (= minst 4 redovisade scorer)
  • 548 spelare erhöll EGA Exakt Handicap

Du som berörs av handicapförändring kommer inom kort att få ett mail, som talar om hur mycket du sänks eller höjs. Har du frågor om detta har Du några dagar på dig att svara, därefter ändras ditt handicap i Min Golf med texten Enskild Årsrevision.

*Handicapklass(7st) ej samma som Handicapgrupp(5st)..

Handicapkl.  < 4,5  4,5 – 8,0  8,1 – 11,4  11,5 – 15,0  15,1 – 18,4  18,5 – 26,4  26,5 – 36,0
EASS             33        32,5          32                31,5              31               30,5              30

EASS =European Average Stableford Scöre = medelvärde uppmätt för klassen bland tusentals europeiska golfare.

hälsningar från
Regel/Utbildning/Handicap
Lars-Åke Grönlund/fr.o.m. 2016 Jan Hollstig