På denna sida kommer vi ta upp aktuella frågor som medlemmar har. Främst kommer frågorna från medlemsundersökningen men även direkt från medlemmar.

SWEETSPOT

Varför välja Sweetspot när man kan få det från golfförbundets GIT system?

– Sweetspot ger klubben en långt mycket djupare information om hur beläggningen ser
ut per dag och vecka. Framförallt så har det en bättre prissättningsfunktion där
vi kan ta olika priser beroende hur attraktiva tiderna man önskar spela på.

Kan man bättre styra vad som ingår i de olika medlemsformerna?

– Beroende på vilket medlemskap man enkelt har kan man styra hur många tider man kan ha samtidigt, hur långt i förväg man kan boka etc.
Diamant- och premiummedlemmar har alltid förtur till de bästa tiderna, Prime time.
Finns därmed bra incitament för att uppgradera sitt medlemskap

Stöter vi bort greenfeegäster med Sweetspot?

– Fler och fler golfklubbar ansluter sig till att använda systemet och därmed blir fler och fler
golfare vana vid systemet. Beroende på när man kan tänka sig att gå ut och spela så
så kan man få både en billigare och dyrare greenfee än tidigare.
Den feedback vi har fått så upplevs systemet vara enkelt att använda.

Har vi tappat greenfeeintäkter genom att vi har gått över till Sweetspot?

– Det är svårt att jämföra olika år då 2020 var ett exceptionellt år men om man jämför med
2019 så ser vi en ökning av greenfeeintäkterna

Kan Sweetspot bidra till en förbättrad lönsamhet för klubben?

– Systemet ger oss verktyg att bättre prissätta vår medlemskap och gästintäkter utifrån
hur beläggningen av banan utvecklas. Vi kan enkelt se resultat av ev. förändringar av
priser och övriga styrparametrar både på kort och lång sikt.
Systemet ger också värdefull information hur de olika medlemsformer belägger banan så
att vi kan skapa mer rättvisa priser på vår olika medlemskap.

Har administrationen påverkats?

– I och med att vi nu har en part för olika betalkort har det bl a förenklats både vad
gäller betalningar och eventuella återbetalningar.

Har det negativt påverkat välkomnandet till klubben för medlemmar och gäster?

Flera kan nog tycka att det är enkelt och smidigt, boka och betala i förväg, klar att börja
spela.
Här får klubben titta på hur vi kan utveckla denna bit så att vi kan skapa fler nöjda
gäster och medlemmar.

Varför betala i förtid?

– Snart sett alla evenemang tar betalt i förtid samt det sparar administration.
En fördel är också beroende på medlemskap får dina gäster rätt rabatt.
En annan fördel man också noterat är ”no show” har minskat
I de fall man är en lite större grupp så kan man som tidigare kontakta kansliet för hjälp

RANGEBOLLAR

Hur är det tänkt med antalet rangebollar för de olika medlemskapen?

– Man kan säga att grunden är antalet fria bollar per medlemskap står i direkt proportion
till den avgift man betalar för resp medlemskap.
Värdet per boll kan man grovt säga är 1,10:- per boll.
Så för ett premium-medlemskap har man ett värde av ca 1.400:- i range-bollar.

Varför tog man bort fria rangebollar?

– Klubbens intäkter består i huvudsak av tre delar, medlemsavgifter, gästintäkter och rangeintäkter. Klubben har planer för att fortsätta att utveckla rangen så att vi kan använda den under en längre del av året. Ett första steg är förbättring av dräneringen

För att finansiera våra utvecklingsplaner utan att öka medlemsavgifterna vill vi att rangeintäkterna ökar och att man ger olika antal fria bollar utifrån vilket medlemskap man har. Vi bibehåller förmåner beroende på medlemskap och det finns inte någon annan klubb i distriktet med fria rangebollar

Vad kostar en hink med bollar på rangen?

– Betalar man med kort kostar en hink med 32 bollar 40:-
Om man hämtar ut ett rangekort i receptionen , kostnad 100.-, så får man rabatt.

Hur stor rabatt får man?

– Ju fler bollar man köper ju mer rabatt får man. Så se till att ta ut ett rangekort
Köper du för 1.200:-, 40 hinkar, 32 bollar/hink, 25% i rabatt
600:-, 18 hinkar, 32 bollar /hink, 17% i rabatt
35:-, 1 hink, 32 bollar, 12,5 % i rabatt

För mitt medlemskap så ingår ett visst antal men vad händer med rangebollarna vid årets slut?

– Antalet rangebollar för ditt medlemskap följer kalenderåret och förnyas i samband med
nästa års medlemskap. De rangebollar man själv köper till sitt rangekort följer med oberoende av kalenderår.

[vc_wp_custommenu title=”Meny” nav_menu=”42″]