9-hålsbanan öppen med vinterflaggor

1245

9-hålsbanan öppen med Vinterflaggor.
Greenerna är stängda och det är förbud att beträda dem.

Slagmatta på fairway är obligatoriskt, finns att låna vid klubbhuset utanför entrén.

Spel sker till vinterflaggorna som sitter en bit framför ordinarie green.
Glöm inte att boka dina ronder i Sweetspot.