Rapport från banan v.11

485

Vårt arbete med grävaren har fortlöpt som planerat.

Runt vänstersidan vid green 13 har vi haft problem med väta och vatten som har tryckt upp i bunkern vid större regnmängder.
Återigen var det ett äldre utlopp som inte har fungerat som det ska på grund av rötter som har trängt in det.
Vi grävde upp och ersatte det gamla utloppet med ett nytt tätt rör.

Framför fairway på hål 5, 9-hålsbanan har vi länge haft ett uppslag som med åren blivit större och större.
Här var det problem med gamla stenkistor och tegeldräneringar.
Vi grävde upp och satte nya brunnar, la ner ny slang och ledde vattnet till ett utlopp nere vid tee på hål 5.

På driving rangen har vi också lagat ett uppslag ifrån en gammal stenkista. Här la vi ner dräneringsslang och ledde vattnet till en brunn.

Vid övningsfältet har vi bakom puttinggreen tagit bort ett äppleträd som vars rötter trängt in och tätat dräneringen.
Vi grävde upp den täta slangen och ersatte med ny.

I detta nu arbetar vi med att lägga igen den djupa lilla bunkern vid pitchinggreenen.
Den har haft återkommande problem av stående vatten och samtidigt hindrat vattenavrinningen ifrån pitchinggreenen.

Vi kommer också passa på att renovera den stora bunkern vid pitchinggreenen nu när vi har grävaren på plats i närheten.

// Banarbetarna