Dräneringsarbeten på banan V.10

407

Vi har hyrt in en grävmaskin ifrån Renta som vi kommer ha under V.10 och V.11.
Med denna till hjälp kommer vi att fortsätta vårt arbete med att laga och förbättra dräneringar på både 18-hålsbanan och 9-hålsbanan.
Vi kommer även åtgärda vägen från hål 17 till tee på hål 18 som var helt översvämmad förra hösten efter allt regnande.

Vi har börjat på både vänster och höger sida i svackan på hål 9, 18-hålsbanan.
På vänstersidan lagar vi ett slukhål som uppkommit till följd av trasigt utlopp ifrån den lilla dammen på högersidan hål 5 vid vägen.
Detta har även fört med sig stora mängder vatten som tryckt upp och runnit över fairway på hål 9. Här kommer vi också sätta en brunn för inspektion etc.

På högersidan har vi en äldre dränering som haft ett tätt utlopp, vilket kan ses tydligt på en av bilderna här nedanför.
Här lägger vi ett nytt utlopp och sätter nya brunnar.