Vårmöteshandlingar

319

Handlingarna till Lysegårdens GKs vårmöte finns nu tillgängliga att ladda ner. Tänk på att skriva ut en kopia om du vill ha det på vårmötet då klubben inte tillhandahåller några utskrivna exemplar på plats, men vi använder projektor för att projicera dem på vit duk.

Vårmöteshandlingar 2024

Mötet går av stapeln tisdagen den 26 mars kl 19:00 på Lysegården.
Anmälan till vårmötet sker via min golf här, så vi har antal som kommer.

Handlingarna saknar revisionsberättelsen då vi väntar med att få den godkänd innan vi lägger med den.

2024-03-15 Uppdaterat handlingarna, diverse små stavfel samt uppdaterat lite på ekonomin. Då främst s.12 Långsiktiga och kortsiktiga skulder, summan är densamma men fördelningen är ändrad. s.14 lagt till några nya rader för att visa mer korrekt vad som hänt samt flyttat not 5, 6 och 7 till en ny skapad sida s.15. På not 5 förtydligat status och vad som hänt med några nya rader samt på punk 7 uppdaterat till korrekt summa för 2023 på skulder som ska betalas senare än 5 år.