Information från medlemsträffen 21 september

692

Medlemsträff med nya medlemmar

21 september bjöd medlemskommittén in samtliga, under 2023, nya medlemmar till en medlemsträff. Syftet var att informera om klubben, men framförallt att besvara frågor och få feedback från året på klubben. Tyvärr var intresset svalt. Men kunde man inte närvara på mötet, så kunde man dock skicka in sina frågor/funderingar, så skulle vi publicera frågor och svar på vår hemsida. Så nedan kommer det utlovade.

Svinga lugnt
Medlemskommittén

 

Var hittar jag kalendern för banan, där jag kan se tävlingar och aktiviteter som klubben har mm?
Svar: Ett kalendarium finns på första sidan på vår hemsida ( www.lysegardensgk.se ). Scrolla ner bara.

Under dagar då banan stängs eller drivingrangen stängs, så upplever jag att infon i Sweetspot och Facebook antingen inte funnits eller inte uppdaterats.
Svar: Ja, vi har tyvärr varit dåliga på det, men vi försöker bättra oss.

Har ett önskemål kring övningsområdet. Skulle vilja se att ytan med flaggor/övningshål med ca 50-60 meters avstånd tas bort och ersätts med en klippt yta, med flyttbara flaggor så att jag kan öva med egna bollar på avstånd som passar mig (mellan 40-70-100 kanske upp till 120 m).
Svar: Intressant förslag! Vi tar till oss idén och ser vad vi kan göra till nästa säsong.

Nyfiken då det tidigare i år, vid erbjudande till nya medlemmar sas, att erbjudande till befintliga medlemmar kommer senare. För mig intressant när det gäller 9-hålsbanan, inklusive rangebollar.
Svar: Erbjudande till befintliga medlemmar kommer efter höstmötet den 25 oktober.

Vet att det finns årsrangekort på en del banor. Bl a en där det kostar 1 250 kr och enda begränsningen är att man bara får dra kortet 4 ggr/dag. För mig skulle ett sådant kort betyda väldigt mycket.
Svar: Idag har vi endast fria rangebollar för diamantmedlemsskapet, dvs spel på alla 27 hålen. Vi har inget motsvarande för 9-håls medlemmar. Vi kommer att se över det inför säsongen 2024.

Jag blev fördelaktigt medlem i år med låg avgift. Nästa år höjs den något och tredje året ytterligare. Håller ni reda på vilken avgift som gäller för mig när det är dags att förnya medlemskapet?
Svar: Ja, det kommer vi att göra.

Banan har i år, under juli fram tills nu, varit väldigt vattenskadad pga regnet. Planerar ni att kraftigt förbättra dräneringen tills nästa säsong?
Svar: Vi har redan påbörjat det arbetet och det fortsätter nästa år. På höstmötet den 25 oktober kommer detta att presenteras.

Vart vänder man sig, om man är intresserad av att vara med i matchspel?
Svar: Det är bara veterankommitén som valt att ha en matchspels-serie, så man behöver vara över 55 år för att anmäla sig. Information finns på vår hemsida ( Matchspel ). För 2023 var det Lennart Fredriksson för matchspel på 18-hålsbanan samt Stig Erixon för matchspel på 9-hålsbanan.

Önskemål om fler papperskorgar vid 50 tee på 9-hålsbanan.
Svar: Det finns redan papperskorgar på majoriteten av hålen. Det är tidskrävande att ha papperskorgar på samtliga 27 hål som behöver tömmas.

Livbojen på hål 4 på 9-hålsbanan ligger ner på marken. Har påtalats flera gånger, men ingenting händer.
Svar: Det kommer att åtgärdas.

Önskemål att kunna köpa kläder med Lysegårdslogan i shopen i klubbhuset.
Svar: Vårt mål är att ha det till nästa säsong.