Höstmöte 2019

  709
  När:
  november 19, 2019 kl. 19:00 – 20:30
  2019-11-19T19:00:00+01:00
  2019-11-19T20:30:00+01:00
  Var:
  Lysegårdens GK

  Medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb kallas till ordinarie höstmöte, tisdag den 19 november kl. 19.00 i klubbhuset Lysegårdens GK

  Höstmöteshandlingar 2019

  Föredragningslista

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
  6. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
   • Verksamhetsplan
   • Medlemmarnas avgifter
   • Budget
  7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  8. Övriga frågor samt avslutning