Värva nya medlemmar

1252

Hjälper du oss så hjälper vi dig.
Vi kör nu en kampanj riktad till våra medlemmar.
Uppfyller du nedanstående tre kriterier får du välja på en greenfeebiljett eller en 25 minuters privatlektion.

  1. Bli fadder åt en ny golfare
  2. Anmäl den nya golfaren till vår Grönt kort-kurs
  3. Se till att den nya golfaren blir medlem

För info om Grönt kort-kurser och anmälan se länken nedan.
https://lysegardensgk.se/nya-golfare/boka-lektion-och-kurs/