Vårmöteshandlingar

396

Handlingarna till Lysegårdens GKs vårmöte finns nu tillgängliga att ladda ner. Tänk på att skriva ut en kopia om du vill ha det på vårmötet då klubben inte tillhandahåller några utskrivna exemplar på plats, men vi använder projektor för att projicera dem på vit duk.

2023 Vårmöteshandlingar v2

Bilaga 1: Boksluts kommentarer 2022.RA v2

Bilaga 2: Stadgar förslag till vårmöte 23

Bilaga 3: Stadgar – Nuvarande

Mötet går av stapeln tisdagen den 28 mars kl 19:00 på Lysegården.
Anmälan till vårmötet sker via min golf här, så vi har antal som kommer.

2023-03-22 Bilaga 1, boksluts kommentarer är uppdaterad, hade glömt ersätta xxx med rätt nummer (76) för nya medlemmar.

2023-03-22 Vårmöteshandlingar uppdaterade Ekonomi med förtydligande och borttagning av en felaktighet.
sida 11 – Under 2021 och varav personal ändrad från -749 till 0 som är korrekt samt uppdaterat Årets resultat till 1059tkr istället för 1058 som stod (avrundningen var fel)
sida 12 – Under långfristiga fodringar lagt till en ny not markerat med nr 5. och ändrat föregående not 5 och 6 till not 6 och 7. Och under kortfristiga skulder lagt till en ny rad med Skatteskuld på -1 för 2022 och 0 2021 och ändrat övriga skulder från -39 till -38.
sida 14 – under not 3 lagt till en rad med Utrangering och -605 för 2022 och 0 för 2021 mellan anskaffningsvärdena, och på utrangeringen som var på ackumulerade avskrivningar ändrat från -605 till 605 för 2022 så att matematiken stämmer.
Under not 4 lagt till två rader med årets anskaffning á 575 och årets nedskrivningar á -575.
Lagt till en ny not nr 5 och ändrat föregående nr 5 och 6 till 6 och 7.
Not 5 är döpt Långfristiga fodringar med en rad ”Årets anskaffning” där det under 2022 står 70 och under 2021 0.