Uppmaning till alla

1311

greenlaga
Att öppna greener för spel på våren är i många fall vanskligt. Eftersom det inte finns någon tillväxt är det oerhört viktigt att laga nedslagsmärken och återplacera torv. Görs inte detta blir det skador som tar väldigt lång tid att läka.
De två senaste helgerna har det varit mycket spel på 9-hålsbanan. Det har nästan uteslutande varit våra egna medlemmar som spelat på banan. Mängder med uppslagna torvor och oräkneliga nedslagsmärken är resultatet av de två senaste helgerna. Det vill till en rejäl skärpning annars kommer vi att stänga greenerna.
18-hålsbanan öppnar till helgen 9-10 april och om vi märker samma slapphet kommer åtgärder att vidtagas.
Vi uppmanar alla att hjälpa oss att hålla en hög klass på vår anläggning genom att laga nedslagsmärken och återplacera torv.