Sandfiller v.38-39

underhåll av greenerna

Med Sandfiller så kan vi byta ut material i våra greener. Maskinen skär först upp en ca 3cm djup skåra, som därefter direkt sandfylls med en speciell torr sand.

Med hjälp av detta underhåll får vi bort thatch i våra greener och vi får ett bättre dränerat toppskikt på greenerna.
Även om det är ett stort arbetsingrepp så är spelkvaliteten nästan helt återställd endast efter några dagar