Regel & Handicap

Årsrevision av handicap

Nya Regler för Handicap 2012-2015 är nu färdiga och kommer att presenteras inom de närmaste månaderna. Redan för ett år sedan fick vi tillgång till den datoranalys som omnämns nedan (under Årsrevision), denna har vi nu använt vid årets revidering tillsammans med information om resp. spelares övriga ronder. Resultatet blev att endast ca 30 spelare har erbjudits en höjning av det exakta handicapet. Detta beror på att reglerna vid datoranalysen blivit hårdare speciellt mot spelare med höga handicap (se sista raden).

Om ni inte erhållit ett mail om erbjudande om handicapändring, men tycker att ert handicap är för lågt eller för högt kan ni kontakta undertecknad. senast den 27 dec. (Gäller spelare med mindre än 4 tävlingsronder).

Kort beskrivning av  Årsrevision

En revision av samtliga medlemmar i en golfklubb utan hjälp av en dator är arbetskrävande och tidskrävande. På begäran har EGA nu framtagit riktlinjer som stöd till Handicapkommittén. Detta är baserat på en datoranalys där det är lätt att identifiera de medlemmars handicap som kvalificerar sig till en höjning eller sänkning. En årlig revision inkluderar alla aspekter av spelarens resultat från föregående år. Antalet inlämnade resultat i relation till antalet ronder som spelats, prestationer i Fyrboll, Lag och Matchspelstävlingar ska beaktas. Enligt EGA är detta speciellt viktigt när spelare endast genomfört ett fåtal (fyra eller fem) handicapgrundande ronder, men regelbundet deltar i sociala evenemang.

 

Obs! Alla ändringar ska utvärderas och bekräftas av Handicapkommittén. Den datorstödda metoden är endast ett stöd som signalerar att en förändring kan vara befogad. Därutöver finns andra faktorer att värdera, inte minst föranmälda ronder.

Grunden för EGA Handicap System är antagandet att varje spelare försöker göra det bästa möjliga resultatet han kan för varje spelat hål, i varje spelad rond, samt att han i GIT kommer att registrera så många handicapgrundande tävlingsronder per år som möjligt, men inte färre än fyra (4). Systemet bygger på att genomsnittet på den bästa hälften av registrerade tävlingsronder ligger till grund för den maskinella beräkningen av handicap. Som ett stöd för handicapkommitténs slutliga bedömning ges även information om resultat från föranmälda handicapronder samt registrerade sänkningar under en sällskapsrond.

( Datoranalysen använder följande snittvärden för höjning för olika handicapgrupper:

< 2,4= 34p; 2,5-5,4= 33p; 5,5-9,4= 32p; 9,5-13,4= 31p; 13,5-18,4= 30p;18,5-26,4=29p; >26,4 = 28p)

Lars-Åke Grönlund, handicapansvarig

mail : gronlund.la@telia.com

tel..    0303+12471