Positivt besked gällande markköp

2879

Torsdagen den 25/1 hölls det extra årsmöte på Lysegårdens Golfklubb. Mötet sammankallades med anledning av att styrelsen yrkade på att förvärva den idag arrenderade marken. Den mark som golfbanan är anlagd på.
Mötet beslöt enhälligt att yrka bifall på styrelsens förslag och gav mandat för förvärvet.
Vi uppdaterar alla våra kanaler så fort något nytt tillkommer.