Ordförandebrev November 2015

1818

Hej alla Lysegårdare!

rune_arnesenEfter en fantastisk höst med golfspel långt in i november är det åter igen dags att summera årets golfsäsong på Lysegården. Det gläder mig att än en gång få möjlighet att förmedla en positiv känsla och rapportera om en vidare utveckling i klubben.

Säsongen har än en gång varit präglad av vädret. En fantastisk fin vår med tidig start och bra bana ingav förhoppningar om en bra säsong. Greenfeen har varit som en berg- och dalbana. Tapp under våren, återhämtning innan semestern för att sedan tappa i värmen. Under hösten har vi dock återhämtat och och resultatet blir bättre än fjolåret.
Men vi har kunnat glädja oss över en fantastisk fin bana som har varit rolig att spela och något att vara stolt över. Lysegårdsveckan slog nytt deltagarrekord för andra året i rad. Frivillighetsarbetet växer och betyder mycket för vår verksamhet.
Faddergolfsverksamheten har kommit igång och fortsätter även 2016. Golfvärdar har synts på banan under 2015 och detta hoppas vi kunna utveckla under kommande säsong.

2015 bekräftade fjorårets trendbrott för golfen i Sverige i sin helhet. Et nytt år med nettoökning av medlemsantalet. Denna gång med ca 2500. Flödet är på ca 12 % (in/ut), mycket likt i vår egen klubb. Vi är nu över 1500 medlemmar på Lysegården – en trevlig tillväxt från de senaste åren. Ca 160 nybörjare har fått utbildning i år. Rekordmånga nya medlemmar har vi fått (över 300), men också många som väljar att avsluta sitt medlemskap. En stor utmaning är omhändertagande av nya golfare/nya medlemmar – och det skall vi fokusera på framöver.
Det gör vi bäst genom att vara öppna, välkomnande och positivt hjälpande till alla nya golfare.

Arbetet med vår vision om Roligare Golf fortgår. Nya aktiviteter har genomförts under året. På banan har det främst märkts via arbetet med bunkrar och tees.

På styrelsens arbetshelg i oktober rättades igen fokus på vårt strategidokument från 2013 där strategier och handlingsplaner blev uppdaterade. Nytt fokusområde inför nästa säsong är jämställhet. Styrelsen har stor tro på att en av nycklarna för vidare positiv utveckling av klubben och verksamheten ligger i att engagera fler kvinnor i styrelse, kommittéer och frivillighetsarbetet. Detta tillsammans med mer samarbete mellan respektive kommittéer och sektioner skall kunna ge oss ett nytt lyft.
Uppmaning till alla kvinnor i klubben ; tacka ja till förfrågan om uppdrag! Ni är önskade och välkomna.

«Projektet» kom äntligen igång i år efter det efterlängtade beslutet från Allmänna Arvsfonden i december. Innan säsongstart hann vi med en del arbeten i och kring klubbhuset som ni säkert registrerat och under oktober har vi startat upp igen. Nu även på övningsområdet med byggande av ny studio mm. Projektgruppen styr med fast hand och innan utgången av 2016 skall projektet färdigställas.

Handigolfsektionen har under säsongen kommet vidare i sitt arbete. Som ett resultat av detta är vi nu tilldelade en deltävling på SGF Handigolf Tour 2016. Den 14-15 maj står vi som arrangör. Tävlingen ingår också i vårt program för jubileumssäsongen 2016.

Vi fyller som känt 50 år nästa år och en jubileumskommitté har varit i arbete under hela denna säsong. Vi kommer ha aktiviteter under hela säsongen från april till september. Jubileumsbok är under arbete. Kalender 2016 är redan klar för försäljning på höstmötet.
Och en hejdundrande fest skall vi självklart också ha.

Inför säsongen kunde vi presentera en ny entreprenör i restauranten. Samarbetet med Club Evergreen har så långt varit en succé. Kvaliteten och servicen har varit bra om än med några startproblem. Både klubben och Club Evergreen är nöjda med första året och ser fram emot nästa år då planerna är att utvidga verksamheten.

Vi syns på Mimers den 24/11 för höstmöte. Där kommer vi berätta mer om säsongen vi har bakom oss och säsongen som kommer.
Och så är det val. Valberedningen söker som vanligt efter nya engagerade kandidater.
Passa på tjejer!

Väl mött!

Mvh
Rune Arnesen
Ordförande