Ordförandebrev hösten 2014

1493

rune_arnesenHej alla Lysegårdare!
 
Först av allt ett stort grattis till våra fantastisk duktiga juniorer som i Portugal  28-30 oktober kämpade hem en bronsmedalj till klubben i årets lag-SM för juniorer.  Deras resultat sätter Lysegården på kartan som en framgångsrik klubb. Det stärker oss.

Nu är tiden kommen för att summera årets golfsäsong på Lysegården.  Säsongen 2014 har framförallt varit präglad av vädret. En fantastisk fin vår med tidig start och bra bana ingav förhoppningar om en speciell säsong. Fram till semestern var allt riktigt bra. De flesta hade spelat fler rundor än på många år, rekordmånga hade deltagit på våra nybörjarkurser  och träningarna var fullbokade.  Men i juli blev det för varmt, i Augusti och Oktober för vått och därmed slutade vi med en säsong som totalt sett bara blev lite bättre än föregående. Men vi har alla hela tiden kunnat glädja oss över en fantastisk fin bana som har varit rolig att spela och något att vara stolt över.

2014 representerade också ett trendbrott för golfen i Sverige i sin helhet. Efter 9 år med sammanhängande tapp i medlemsantalet bland klubbarna i Sverige vände det 2014 och medlemsantalet ökade igen med 1.000 till ca 475.000, samma antal man hade 2000 innan den kraftiga ökningen i början av 2000-talet. Låt oss ta tag i denna positiva vändning och utnyttja det till något positivt också i vår klubb. Vi skulle må bra av att bli flera och plats har vi gott om – så hjälp gärna till med rekrytering av nya medlemmar. Sprid ordet om den framgångsrika klubben där vi fokuserar på roligare golf!

Arbetet med vår vision om roligare golf fortgår. Strategidokumentet från 2013 har  reviderats och uppdaterats under hösten. Många idéer/aktiviteter är planerade i vårt tidigare omtalade «Projekt» som vi gärna skulle ha påbörjat. Tyvärr dröjer beslutet från Allmänna Arvsfonden – nytt datum för beslut är 10 december och vi har därför blivit tvungna att flytta starten.

Nytt för året är att vi har bildat en Handigolfsektion. Detta är en del av målsättningen att attrahera nya brukargrupper och utgör tillsammans med ungdomssatsningen grunden för de investeringar vi vill göra i anläggningen.

Våra försök med att organisera fadderrunder och etablering av en fadderverksamhet har inte fått den genomslagskraft som vi hade hoppats på. De som har varit med har varit nöjda, men de borde varit avsevärt fler. Vi fortsätter nästa säsong och hoppas att årets insats kommer att resultera i större uppslutning.

Föreningen fyller 50 år 2016. En jubileumsgrupp har bildats på uppdrag från styrelsen och planering av olika aktiviteter har startat.  Har ni idéer till arrangemang eller annat, ta kontakt med Fredrik eller jubileumsgruppen.

Restaurangen har under året presterat betydligt bättre än förra säsongen. Maten har varit bättre och kunderna gladare – men tyvärr inte flera. Det ekonomiska resultatet är också bättre, något som kommer redovisas på höstmötet. Om alla medlemmar besöker krogen lite oftare nästa säsong är vi snart där vi skall vara.

Dialogen med Kungälvs Kommun om utveckling av Kungälv som golfdestination fortgår tillsammans med de andra klubbarna. Fler möjliga samarbetsområden med Kommunen har kommit upp. Jag tror att detta arbetet kommer stärka klubben på lång sikt.

Till slut vill jag informera om projektet med namnet ”Golfnyttan i samhället” som Svenska Golfförbundet har startat. Syftet med projektet är att synliggöra den samhällsnytta golfen genererar, främst lokalt. En ökad uppmärksamhet som i sin tur ska leda till nya intäkter, minskade (delade) kostnader, samt en ökad legitimitet för golfklubbarna.  Mer om detta kan ni läsa om på SGFs hemsida. Vi tar del i arbetet genom att under vintern delta på styrelseseminarier där detta är temat.

Vi syns på Mimers den 20/11 för höstmöte.  De som har bra kandidater till styrelsen eller andra positioner i föreningen uppmanas att snabbt ta kontakt med valberedningen.
Väl mött!
  
Mvh
Rune Arnesen
Ordförande