Under de två senaste åren har klubbens medlemsundersökningar pekat åt fel håll. Flera viktiga parametrar som klubbens styrelse följer har fått allt sämre betyg av er medlemmar. Vid styrelsens planeringskonferens i oktober gicks siffrorna igenom och åtgärder diskuterades.  Vi insåg att vi behövde ta krafttag i dessa frågor.

De områden som haft sämst utveckling var restaurangen, klubbens ledning, bemötande och det interna klubblivet. Fortsatt får tillgång till vår fina bana och övningsområden fina omdömen.

Ny start i restaurangen
Den fråga som fick absolut sämst omdöme av er medlemmar och gäster var restaurangen. Vi har under hösten haft möte med restauratören om nödvändiga förändringar men vi såg ingen möjlighet att starta om utan byte av vår nuvarande restauratör. Vi har därför rekryterat nya krögare som vi skrivit avtal med för de kommande åren. Vi kommer att presentera vår nya restauratörer på vårmötet.

Vi kan dock säga att det är ett rutinerat gäng som kommer att ta över med flera års erfarenhet av att driva golfrestaurang på Ale gk som kommer att ta över. Ännu fler års erfarenhet av att driva restaurang i allmänhet. Vi hoppas att de kommer tas emot av klubben på ett bra sätt och att fler än tidigare kommer att hitta ut till oss för att nyttja vår restaurang.

Ny start med klubblivet
Nästa fråga som vi alla måste hjälpa till med är att förbättra klubbkänslan och klubblivet. Vi kommer med restaurangens hjälp att arrangera fler saker på klubben såsom grillkvällar, quiz, pubkväll mm. Vi hoppas att ni alla sluter upp på detta. Vi tar också gärna emot tips och idéer från er medlemmar om aktiviteter ni vill se på klubben.

Vi kommer också att genomföra städdagar igen såsom efterfrågades på höstmötet. Vi kommer under högsäsongen ha startvärdar från klubben. Detta för att öka känslan av ett bra mottagande, hålla ordning på starttider och minska risken för kö och väntetider på banan.

Ny start i klubbens ledning
Den sista stora förändringen vi vill informera om är att klubben kommer att få en ny klubbchef/VD. Fredrik kommer efter 15 år att gå vidare. Han söker nya utmaningar och vi önskar honom lycka till och tackar honom för allt det han gjort för klubben under dessa år. Avtackningen kommer att ske på vårmötet.

En ny klubbchef /VD kommer att rekryteras med det snaraste. Mer information om detta kommer att skickas ut via ordförandebrev.

Ny start för ett bättre 2022
Vi hoppas nu att de förändringar som klubbens styrelse vidtagit skall innebära positiva förändringar och locka fler till vår bana och klubben. Vi hoppas att Ni medlemmar skall fortsätta att vara kreativa och komma med synpunkter. Tag kontakt med oss i styrelsen och framför dina synpunkter på hur vi skapar en bättre klubb.

Styrelsen Lysegårdens GK