Juniormedlem

Vårt medlemskap för juniorer uppdelat på ålder där det räknas vad du fyller det året. Vi har tre segment på detta, 0-10år, 11-16år och 17-21år. Du får spela fritt på båda banorna, men behöver grönt kort för 18-hålsbanan. Pris per ålderskategori enligt nedan.
Junior 0-10år: 1200kr
Junior 11-16år: 1800kr
Junior 17-21år: 2500kr

Spelrättighet: Du har fritt spel på båda banorna, och fritt med bokningar förutom under Prime time tider (helgdagar 9-12) där du kan max ha 2st samtida bokningar och boka tiderna max 2 veckor i förväg.

Spontantider: Guld och Silvermedlemmar har möjlighet att boka spontantider 24h i förväg och diamantmedlemmar har 48h i förväg. Övriga medlemmar och gäster kan inte boka dessa tider. Vi har planerat att starta med 2-3 tider på primetime och 1-2 tider på vardagsförmiddagar samt 1 tid på vardagseftermiddag.

Gästrabatt: I detta medlemskap ingår det ingen gästrabatt utan dina greenfeegäster betalar rådande greenfee.

Drivingrange: I medlemskapet ingår det 3240kr i värda att ta ut rangebollar för. Som medlem på Lysegårdens GK har du även möjlighet att ladda på ditt rangekonto med extra bonus.

Golfbil: Du har ingen rabatt när du bokar golfbil (behöver B-körkort för att hyra och köra).

Bästkortet: Juniorer har inte möjlighet att köpa bästkortet men får utan kostnad spela 2 gånger per bana på bästkortsbanorna (Gullbringa GCC, Stenungsunds GK, Tjörns GK och Lyckorna GK), gäller ej helgdagar mellan 8 och 12.

Göteborgs Golfförbunds Junior utbyte: Lysegårdens GK är med i utbytet vilket betyder att lysegårdens juniorer har möjlighet att spela fritt 2 gånger per klubb och gäller på flera banor inom GGFs område. Läs mer på länken här på GGFs hemsida.

Skidspår: Du har fri tillgång till våra skidspår vi gör när det har kommit tillräckligt med snö.