På denna sida kommer vi ta upp aktuella frågor som medlemmar har. Främst kommer frågorna från medlemsundersökningen men även direkt från medlemmar.

RANGEBOLLAR

Hur är det tänkt med antalet rangebollar för de olika medlemskapen?

Man kan säga att grunden är antalet fria bollar per medlemskap står i direkt proportion till den avgift man betalar för resp medlemskap. Värdet per boll kan man grovt säga är 1,10:- per boll. Så för ett premium-medlemskap har man ett värde av ca 1.400:- i range-bollar.

Varför tog man bort fria rangebollar? 

Klubbens intäkter består i huvudsak av tre delar, medlemsavgifter, gästintäkter och rangeintäkter. Klubben har planer för att fortsätta att utveckla rangen så att vi kan använda den under en längre del av året. Ett första steg är förbättring av dräneringen För att finansiera våra utvecklingsplaner utan att öka medlemsavgifterna vill vi att rangeintäkterna ökar och att man ger olika antal fria bollar utifrån vilket medlemskap man har. Vi bibehåller förmåner beroende på medlemskap och det finns inte någon annan klubb i distriktet med fria rangebollar

Vad kostar en hink med bollar på rangen?

Betalar man med kort kostar en hink med 32 bollar 40:- Om man hämtar ut ett rangekort i receptionen , kostnad 100.-, så får man rabatt.

Hur stor rabatt får man?

Ju fler bollar man köper ju mer rabatt får man. Så se till att ta ut ett rangekort Köper du för 1.200:-, 40 hinkar, 32 bollar/hink, 25% i rabatt 600:-, 18 hinkar, 32 bollar /hink, 17% i rabatt 35:-, 1 hink, 32 bollar, 12,5 % i rabatt

För mitt medlemskap så ingår ett visst antal men vad händer med rangebollarna vid årets slut?

Antalet rangebollar för ditt medlemskap följer kalenderåret och förnyas i samband med nästa års medlemskap. De rangebollar man själv köper till sitt rangekort följer med oberoende av kalenderår.