Flexmedlem – 2600kr

Du får för detta medlemskap ett spelvärde på 3500 kr som du fritt använder på de tider som du vill spela. Då klubben har en dynamisk prissättning där du betalar mer för de tider som är mest efterfrågade kan du välja att betala mycket eller lite för en runda beroende på när du vill spela. Nytt medlemskap för 2022.

Spelrättighet: Du har möjlighet att boka på båda banorna och vilka tider som helst förutom spontantider, men använder upp din pott på 3500kr för att sedan betala med kort. Du har ingen rabatt på tiderna du bokar men du har en pott som är 34,6% större än vad du betalt in.

Spontantider: Silver och Guldmedlemmar har möjlighet att boka spontantider 24h i förväg och Diamantmedlemmar har 48h i förväg. Övriga medlemmar och gäster kan inte boka dessa tider. Vi har planerat att starta med 2-3 tider på primetime och 1-2 tider på vardagsförmiddagar samt 1 tid på vardagseftermiddag.

Gästrabatt: I detta medlemskap ingår det ingen gästrabatt utan dina greenfeegäster betalar rådande greenfee.

Drivingrange: I medlemskapet ingår det inga rangebollar. Men som medlem på Lysegårdens GK har du möjlighet att ladda på ditt rangekonto med extra bonus jämfört med icke medlemmar.

Golfbil: Du har ingen rabatt på golfbil.

Bästkortet: Du har inte möjlighet att köpa till bästkortet, utan det är endast Diamant och Guldmedlemmar som kan köpa till detta.

Skidspår: Du har inte fri tillgång till våra skidspår som vi gör när det har kommit tillräckligt med snö, utan behöver betala en spåravgift.