Bronsmedlem – 3200kr

Tillgång till alla 27 hål men endast efter kl 15:00 alla dagar. Nytt medlemskap för 2023.

Spelrättighet: Du har fritt spel på båda banorna men bara efter kl 15:00 alla dagar i veckan. Vill du spela tidigare någon dag har du ingen rabatt.

Spontantider: Silver och Guldmedlemmar har möjlighet att boka spontantider 24h i förväg och Diamantmedlemmar har 48h i förväg. Övriga medlemmar och gäster kan inte boka dessa tider. Vi har planerat att starta med 2-3 tider på primetime och 1-2 tider på vardagsförmiddagar samt 1 tid på vardagseftermiddag.

Gästrabatt: I detta medlemskap ingår det ingen gästrabatt utan dina greenfeegäster betalar rådande greenfee.

Drivingrange: I medlemskapet ingår det inga rangebollar. Men som medlem på Lysegårdens GK har du möjlighet att ladda på ditt rangekonto med extra bonus jämfört med icke medlemmar.

Golfbil: Du har ingen rabatt på golfbil, men du har möjlighet att köpa till ett speciellt golfbilskort som ger dig tillgång till fri golfbil efter kl 15:00 i mån av tillgång, spelar du tidigare betalar du normalt pris för golfbilen. Kommer vara begränsat antal kort som säljs och priset är 2500kr.

Bästkortet: Du har inte möjlighet att köpa till bästkortet, utan det är endast Diamant och Guldmedlemmar som kan köpa till detta.

Skidspår: Du har inte fri tillgång till våra skidspår som vi gör när det har kommit tillräckligt med snö, utan behöver betala en spåravgift.