Bronsmedlem – 3000kr

Tillgång till alla 27 hål men endast efter kl 15:00 alla dagar. Nytt medlemskap för 2023.

Spelrättighet: Du har fritt spel på båda banorna men bara efter kl 15:00 alla dagar i veckan. Vill du spela tidigare någon dag har du ingen rabatt.

Spontantider: Silver och Guldmedlemmar har möjlighet att boka spontantider 24h i förväg och Diamantmedlemmar har 48h i förväg. Övriga medlemmar och gäster kan inte boka dessa tider. Vi har planerat att starta med 2-3 tider på primetime och 1-2 tider på vardagsförmiddagar samt 1 tid på vardagseftermiddag.

Gästrabatt: I detta medlemskap ingår det ingen gästrabatt utan dina greenfeegäster betalar rådande greenfee.

Drivingrange: I medlemskapet ingår det inga rangebollar. Men som medlem på Lysegårdens GK har du möjlighet att ladda på ditt rangekonto med extra bonus jämfört med icke medlemmar.

Golfbil: Du har ingen rabatt på golfbil, men du har möjlighet att köpa till ett speciellt golfbilskort som ger dig tillgång till fri golfbil efter kl 15:00 i mån av tillgång, spelar du tidigare betalar du normalt pris för golfbilen. Kommer vara begränsat antal kort som säljs och priset är 2500kr.

Bästkortet: Du har inte möjlighet att köpa till bästkortet, utan det är endast Diamant och Guldmedlemmar som kan köpa till detta.

Skidspår: Du har inte fri tillgång till våra skidspår som vi gör när det har kommit tillräckligt med snö, utan behöver betala en spåravgift.

Studerande: Personer som kan uppvisa att de studerar får 2000kr rabatt på detta medlemskap. Betalning behöver dock då ske genom kassan eller via utskickad faktura efter att det blivit godkänt.

Nya golfare: Personer som är nya golfare och tagit eller håller på att ta grönt kort via Lysegårdens GK via någon av våra pros eller på HGC får 2000kr rabatt på detta medlemskapet första året. Betalning behöver dock då ske genom kassan eller via utskickad faktura efter att det blivit godkänt.

[vc_wp_custommenu title=”Medlemskap” nav_menu=”232″]