fbpx
7.1 C
Kungalv
torsdag, januari 23, 2020

Nya golfregler 2019

(Bilden ovan visar en felaktig dropp för 2019)
I oktober blev den svenska översättningen av Regelboken och Spelarens upplaga färdig. Materialet finns nu att läsa på R&A:s webbsida, Svenska valt som standard men går att byta språk.
Svenska Golfförbundet har på sin youtube kanal svenskt tal på de nya reglerna.
R&A producerar filmerna och har engelskt tal på dem för de som är intresserade av det.

Regelkommittén kommer under början av 2019 ha lite sammankomster där vi går igenom vad som är ändrat och vad som är nytt. Mer information, datum samt anmälan kommer komma.

R&A har även producerat en app till både android och iphone där du kan läsa och söka i på flera språk.

 

 

 

Byte av handicapår och Handicaprevision
Vid årsskiftet sker följande:

  1. I GIT (Golfens IT-system) sker Byte av handicapår samt
  2. Spelare som registrerat minst 4 handicapgrundande ronder (HGR) kommer att tilldelas
    EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH).
  3. Spelare som under föregående år registrerat 3 eller färre HGR erhåller EGA Exakt Handicap (EH).  (Om spelaren registrerar 3 HGR innan nästa årsrevision erhåller han omgående ett EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH)). Vid vissa par- och lagtävlingar krävs ETH för att få deltaga.

Revisionsproceduren
EGA (Euroean Golf Association) som är en sammanslutning för de flesta europeiska golfförbunden har beslutat att tillämpa en procedur med statistisk analys, där man använder sig av en automatisk beräkningsmetod. Underlaget är tiotusentals scorer från alla länder. (Anledningen är att man vill kunna få en rättvis och likvärdig värdering i alla länder och mellan spelare).  Analysen av scorerna visar att en spelare med lågt handicap betydligt oftare gör resultat i närheten av sitt handicap än en spelare med högre handicap.

Ju fler scorer som en spelare lämnar in inför en årlig handicaprevision, desto mer tillförlitlig blir proceduren. I fall där spelaren har lämnat in 4 scorer från föregående år men färre än åtta scorer kommer scorer från året dessförinnan att inkluderas i den aktuella revisionen. Metoden beräknar en spelares medelscore för perioden (medianscoren, mittvärdet) och jämför den med en ”målscore” som har räknats fram för en spelare med samma ETH som spelaren hade i slutet av perioden av den årliga handicaprevisionen. Om medianscoren ligger inom toleransgränsen för denna handicap, godkänns handicapen. Om den ligger utanför toleransgränsen (TG), görs en justering med hänsyn till omfattningen av avvikelsen. Om spelaren medelscore ligger inom 2,9 slag (upp/ner) från den europeiska medelscoren (EASS) görs ingen justering, om den ligger mellan 3,0 och 4,9 höjs/sänks hcp med 1 slag, över 5,0 med 2 slag.

Om du vill kontrollera dina resultat går du in på www.golf.se och logga in dig på Min Golf, klicka på Mina sidor, du hamnar då på Min Hcp – rulla eller dra ner på sidan så kommer dina resultat upp för de senaste två åren (obs. du kan ändra antalet år under ”se statistik från:”) På sidan finns en kolumn CBA, där kan du se om något resultat förändrats p.g.a. CBA genom att buffertzonen justerats.

Handicapkommittén har rätt att justera handicapen på grund allmän spelstandard, under säsong kommer det troligen endast ifråga vid mediciniska skäl. Vid årsrevision skall Kommittén bekräfta eller justera alla spelares exakta handicap som redovisat 4 eller fler handicapgrundande ronder under det gångna året.