Jag vill be dig lägga upp medlemskommittén på Lysegårdens hemsida. Nu drar
vi ju igång med nya aktiviteter.

Medlemskommitén består utav:
Elna Pålsson elnapalsson@hotmail.com
Eva Johnning eva.johnning@hotmail.com
Lennart Fredriksson lennartef@hotmail.com
Louise Heime louise.heime@telia.com
Rose-Marie Brorson brorson.akerosa@telia.com
Leif Naurin leif.naurin@comhem.se

[vc_wp_custommenu nav_menu=”11″]