Information till våra faddrar på Lysegårdens GK    

2018-05-09 Medlemskommittén

            

Syftet med Fadderrundorna:

Vi vill vara ett föredöme när det gäller att introducera nya golfare. Enligt klubbens Mål och Visioner är Lysegården en ”utbildningsklubb”. Vår fadderverksamhet är ett viktigt inslag för att uppnå detta. Vår ambition är att alla får en bra start för att sedan vilja fortsätta med golf.

Fadderrundan är en möjlighet för de nya golfarna att få en bild av hur det är att spela på banan efter det att de fått lära sig spelet med vår pro. Fadderrundan är en grund för det gröna kortet, dvs en möjlighet att få ihop tillräckligt antal poäng eller slag på 9 hål för att kunna få hcp 54 – grönt kort.

 

Vad ingår i nybörjarutbildningen?

 • 6-10 tim instruktion (beroende på gruppstorlek) med vår Pro
 • Regel- och golfvettsintroduktion med vår Pro
 • 2 fadderrundor på 9-hålsbanan. Man kan välja att spela båda rundorna med sin fadder alternativt en gång med sin fadder och en gång tillsammans med medlemskommittén.

 

Viktig information till faddrarna om hur man får Grönt kort, hcp 54

Den här informationen får nya golfare i samband med nybörjarutbildning hos vår Pro. Detta finns också på hemsidan under rubriken Nya golfare.

Man får grönt kort när man efter genomförd utbildning kan visa att man uppnått en viss spelkompetens. Man kan med fördel börja spela från 100m  (röd platta), 150m (gulsvart pinne) eller orange tee och gå bakåt till röd respektive gul tee när man känner sig redo för det. Vilken utslagsplats man väljer att börja spela från är upp till spelaren själv och beror på hur långt man slår. Grönt kort är ett slags ”körkort” och man får därmed spela själv ute på golfbanan.

Man spelar Slaggolf (hålets par + 5 slag är max man kan få/hål) eller poängbogey över 9 hål från 100m (röd platta), 150m (gulsvart pinne), orange tee eller röd/gul tee. Man genomför golfrundan med en spelare med flera års erfarenhet och grundläggande golfkunskaper. Man får grönt kort

 • om man vid ett tillfälle presterat 62 slag eller 18 poäng eller mer vid spel över 9 hål
 • om man vid två tillfällen presterat 63 – 66 slag eller 14 – 17 poäng vid spel över 9 hål.

För 9-hålsbanan finns en tabell som visar handicap mellan hcp 54-36. Av handicaptabellen framgår hur många extraslag utöver banans par som spelare erhåller vid respektive handicap vid spel av 18 hål. Spelar man 9 hål delar man med två. Ju lägre handicap desto färre extraslag.

För att få två poäng ska resultatet på hålet vara hålets par + antalet extraslag på hålet. För varje slag bättre får man ett extra poäng. För varje slag sämre får man ett poäng mindre. För varje poäng man har som överstiger 18 när man spelar 9 hål sänker man sig ner mot handicap 37.

Exempel: Lisa och Bengt har på ett par 4- hål tre respektive två extraslag. Båda lyckas få bollen i hål på sitt sjätte slag. Bengt fick alltså i bollen på ”rätt/förväntat” antal slag och får 2 poäng. Lisa lyckades få i bollen på ett slag mindre än ”förväntat” och får 3 poäng.

 

Fadderns uppgift

Den viktigaste uppgiften är att vara en positiv förebild som golfare. Därutöver är fadderns uppgift att lära ut praktiska saker i samband med golfspel.

Exempel på detta är:

 • Lära ut GOLFVETT, speltempo etc
 • Var man ska ställa vagnen och var man inte kör med vagnen
 • Visa hur man räknar och skriver scorekort
 • Lära ut enkla regler

 

UNDVIK ”GOLFLEKTION UNDER SPELET!

 

 

Vilka medlemskap finns?

 

Bra mjukstart är vårt erbjudande ”Nya Golfare” för 2000 kr till alla som har gått grönt kortkurs med Markus Forsbohl/Kenneth Nilsson. Det innebär fritt spel på 9-hålsbanan och fria rangebollar.

Ansluten till SGF och möjlighet att spela greenfee.

Samt 100 kr rabatt på vår 18-hålsbana.

OBS! 100 kr tillkommer i rangekortsavgift.

 

Ett annat alternativ är ”Nya Golfare Greenfee” för 1000 kr.

Det innebär att du är ansluten till SGF och har möjlighet att spela greenfee.

Du har fria rangebollar.

100 kr i rabatt på 18-hålsbanan samt 50 kr rabatt på 9-hålsbanan.

OBS! 100 kr tillkommer i rangekortsavgift.

 

För er som vill ha ett mer aktivt medlemskap gå in på https://lysegardensgk.se/bli-medlem/

 

 

Hur gör man när man skall ut och spela på banan?

 • Boka starttid (18-hålsbanan)– via golf.se/min golf, terminal eller via telefon till kansliet. För att spela på 18-hålsbanan krävs golf-id – vilket man får efter 2 registrerade rundor över 9-hål. (OBS att en i bollen måste ha hcp 36 eller lägre).
 • 9-hålsbanan har bollränna
 • Alltid ankomstregistrera sig – via reception eller terminal (18 hål och 9 hål).

 

GOLFVETT- exempel på vad man som fadder kan ta upp vid en fadderrunda

Säkerhet
Innan man slår ett slag eller en gör en provsving bör spelare försäkra sig om att ingen står nära eller på en sådan plats att vederbörande kan träffas av klubban eller bollen. Om en spelare slår en boll i en riktning där det är risk att träffa någon skall man omedelbart ropa ”fore”.

green
På green får spelare inte stå på en annan spelares puttlinje eller, när den andre ska slå, kasta sin skugga på dennes puttlinje. Spelare bör stanna kvar på eller i närheten av green tills alla andra spelare i gruppen har hålat ut.

Håll din plats på banan= direkt bakom framförvarande parti.
Om en grupp inte har tappat ett helt hål, men det är uppenbart att gruppen bakom kan spela snabbare bör den erbjuda den snabbare gruppen att gå igenom. Ta upp bollen när du förbrukat dina 5 extra slag per hål för att snabba på spelet.

Var klar att spela
Spelare skall vara klara att spela så snart det är deras tur – boll, peg, klubba och handske på. När man spelar på eller nära green skall man lämna sina bagar eller vagnar på en sådan plats så att man snabbt kan förflytta sig från green och mot nästa tee.

Förlorad boll
Om en spelare tror att hans boll kan vara förlorad, utanför vattenhinder, eller att den är out of bounds, bör han för att spara tid spela en provisorisk boll. Spelare som letar efter en boll, skall ge tecken till spelarna i gruppen bakom att gå igenom, så snart det står klart att bollen kan bli svår att hitta. Man skall inte leta i fem minuter innan de gör detta. Efter att ha låtit den gruppen gå igenom bör de inte fortsätta spelet förrän den gruppen har passerat och är utom räckhåll.

Bunkrar
Innan man lämnar en bunker skall spelare omsorgsfullt kratta ut de gropar och fotspår som de själva gjort, samt sådana i närheten gjorda av andra. Krattan ska ligga kvar i bunkern.

Reparera torvor, nedslagsmärken och skador orsakade av golfskor
Spelare skall omsorgsfullt reparera alla hål de gjort efter att ha tagit torv och alla nedslagsmärken på green (vare sig de gjorts av spelaren själv eller inte). R,R och R.  REPLACE, RAKE and REPAIR!!!

Slutligen…
Glöm inte bort att ha roligt när du spelar!          

[vc_wp_custommenu nav_menu=”57″]