Med Sweetspot in i framtiden

2548

Sweetspot 360 är ett affärssystem för golfanläggningar med fokus på lönsamhet som automatiserar och optimerar klubbens processer.
Lysegården går med fullt ut från 2020 för att ge möjlighet att göra golfupplevelsen bättre för våra gäster och medlemmar.

Sweetspot skall underlätta både för bokaren och golfanläggningen. Appen är användarvänlig och tanken är att det skall bli enklare att boka. Vi kan samla data på allt spel som gör att vi kan prissätta spelet på ett annat sätt och därmed bli mer lönsamma.
Medlemmar och gäster bokar sina starttider via Sweetspot-appen. När det gäller tävlingar så kommer det fortfarande vara Min Golf som gäller.
Kommunikationsdelen är ett stort plus då vi kan skicka information mycket enklare i framtiden.

Vi erbjuder idag pay&play men Min Golf erbjuder inte golfare utan golf-id att boka i deras system. Detta är en oerhört intressant grupp för oss.

Under 2019 har drygt 25 klubbar anslutit sig till Sweetspot och vi vet redan idag att många fler är på gång. Sweetspot räknar med 75-100 anslutna klubbar innan säsongsstart.
På sikt kommer Sweetspot att hjälpa oss med medlemsformer och priser utifrån hur mycket man spelar. Detsamma gäller för våra partners.

Vi vill prioritera våra medlemmar och ge dem bästa möjliga service och säkerställa att de har god tillgänglighet till sin bana. Genom Sweetspots effektiva dynamiska prisverktyg så ökas priserna kraftigt på de mest eftertraktade tiderna vilket leder till att dessa i högre grad sparas till klubbens medlemmar. Samtidigt som det också går att fynda starttider till lägre pris om man väljer mindre attraktiva tider. Denna effekt tar bort behovet av rabatthäften och samarbeten för att få spela till ett lägre pris.

Sweetspot hjälper oss att effektivisera bort administrationen och skapar automatisering så att vi kan fokusera på att skapa värde och upplevelse för medlemmarna och kunderna. Detta är en självklar strategisk väg för oss att ta.

I vårt arbete med att hitta en affärsplattform för att hantera vår data föll valet på Sweetspot då det är det enda affärssystem på marknaden som hanterar data, kommunikation och användarvänlighet på ett sådant sätt att vi framöver kommer kunna arbeta effektivare och därmed öka värdet till våra medlemmar och gäster.