V.49

underhåll maskiner etc.

Nu är vi inne på lågsäsong för golfen. Vi har haft en blöt avslutning på året och ordinarie greener är stängda för säsongen.
Nu är det dags för alla maskiner att få sig en genomgång så att dom blir redo för nästa säsong.

Arbete pågår även med våra avloppsledningar.

Lars Hallberg och Karl-Inge Winkler gör ett stort ideellt arbete med att anlägga ett trädäck runt poolen.

Service och underhåll maskiner

Alla maskiner får sig en genomgång av underhåll, reparationer samt slipning av aggregat.

Poolområdet får sig ett lyft

Det nya trädäcket ger en snygg inramning till poolen.