Kick Off

1599

DMKick off 2015
Lördagen den 25 april
kl. 10.00-14.00

Aktiviteter:
Krögargolf
Olika aktiviteter/tävlingar på övningsområdet
Träffa representanter från de olika kommittéerna