Välkommen till din 7 veckors kurs som handlar om dig och din golfsving.

Steg 1 kommer du under närmaste 7 veckorna fördjupa dig i din kropp och lära dig hur du svingar efter
dina förutsättningar. Målsättningen är att efter kursen är slut skall du hittat din sving som är anpassat efter dig.

Steg 2 kommer du lära dig hur du genererar kraft anpassat efter dina kroppsförutsättningar som du lärt dig i Steg 1.

Steg 3 kommer du anpassa din naturliga bollflykt efter dina kroppsförutsättningar och hur du genererar kraft. 

Vad kan du förvänta dig?
– Du kommer få mitt fulla fokus på din golf. Du kommer få verktyg som ökar
förståelsen för din kropp, dina kraftkällor och din golfsving. Dessa verktyg skall göra din träning
mer tydlig och kommer ge resultat.

Vad förväntar jag mig av dig?
– Jag förväntar mig ett öppet sinne för att ta reda på din sving. Förväntar mig
även att du kommer göra dina hemuppgifter (5 min/dag) i hög kvalitet. Sedan
hoppas jag på mycket skratt och att du bidrar med positiv energi till gruppen.

Anmälan: till info@flataugolf.com med golf-id
Pris: 2395 kr (rangebollar ingår)
Swishnummer är 123 097 06 16

Vad är upplägget?

Vecka 1 – Screena din kraftkälla. Ta med din järn 7:a. Efter att screeningen är färdig går vi
igenom dina fötter och hur du skall göra för att få en ren bollträff. Varje gång!

Vecka 2 – Hur ser ett bäcken ut och vad kan det göra? Hur skall den röra på sig för att få full
kraft i rotationen samt vara skonsamt mot din ländrygg. (medtag träningskläder)

Vecka 3 – Denna vecka går vi över till din knäled. Vad är syftet med den och hur skall den
jobba i din sving? (medtag träningskläder)

Vecka 4 – Nu går vi över till överkroppen, närmare bestämt ryggraden och huvudet. Vi kommer
fördjupa oss i ländrygg, bröstrygg, nacke och huvud. Hur skall de röra sig för att få en följsam
sving? Även här kommer vi gå igenom hur vi får en så skonsam rörelse som möjligt. 20-25% av
skadorna sitter i ländrygg i golf. (medtag träningskläder)

Vecka 5 – Hur skall dina axlar och armbåge röra sig i golfsvingen? (medtag träningskläder)

Vecka 6 – Vi går över till sista leden innan energi går till klubban, dvs handleden. Vad är ett bra
grepp? Hur är det anpassat efter mig? (medtag träningskläder)

Vecka 7 – Screening. Medtag järn 7. Nu kommer du få se ”före vs efter” denna 7 veckorskurs.
Då får även rekommendationer till din vidareutveckling. Ser fram emot denna dag! =)

Kurs 1 – Måndagar 17.30-19.00 steg 1

Vill du veta mer, kontakta vår Personliga Balance Golfutvecklare:

Oscar Flatau, 0730-38 57 98, info@flataugolf.com

[vc_wp_custommenu title=”Meny” nav_menu=”35″]