Kommitteéorganisation

Organisation för Junior- och Elitkommittén 2012

Kommittéansvariga

Claes Ringblad, claes.ringblad@ahlsell.se , 0701-904274

Håkan Asph, hakan.asph@dahlandermarking.se

Krister Jakobsson, krijak01@gmail.com

Övriga medlemmar

Janne Holmström, jan.holmstrom@santamaria.se 0705-674215

Fredrik Halldorf, halldorf@innesvingen.se

Markus Forsbohl, markus.forsbohl@pgasweden.com, 0708-430440

David Ohlsson, david.olsson@pgasweden.se, 0733-916146