Höstmötet avklarat

1752

Onsdagen den 22 november höll Lysegårdens Golfklubb höstmöte i Mimers Hus. Endast 41 medlemmar letade sig till mötet. Kanske spelade det usla vädret in denna afton.
Innan mötet hölls en presentation där frågor som arrende, mål och vision, medlemsenkäten, medlemsutvecklingen, beläggning och spel, medlemsaktiviteter, banan och anläggningen samt tävlingsverksamhet presenterades. Det gavs även tillfälle att ställa frågor kring dessa ämnen.
Ralph Håkansson valdes sedan till mötesordförande och det formella mötet avklarades på kort tid. Verksamhetsplan, medlemmarnas avgifter och budgeten godkändes enligt presenterad plan från styrelsen.