Hösterbjudande till nya och gamla medlemmar!

887
Hösterbjudande till nya o gamla medlemmar.
Passa på nu! Betala ditt medlemskap för 2023 innan kommande prishöjningar. Få ditt medlemskap till 2022 års pris. Vi erbjuder nu även möjlighet att få medlemskapet utan bollar. Erbjudandet gäller premiummedlemskap och vardagsmedlemskap. Är du ny medlem och nappar på detta erbjudande spelar du resten av 2022 gratis.
Premiummedlem med bollpaket 6995 (1300 bollar)
Premiummedlem utan bollpaket 6500
Vardagsmedlem med bollpaket 5995 (1000 bollar)
Vardagsmedlem utan bollpaket 5500
Nio håls medlem med bollpaket 4395 (500 bollar)
Nio håls medlem utan bollpaket 3995
För att nappa på detta erbjudande så maila oss på info@lysegardensgk.se
Ange ditt namn, golf id samt vilket medlemskap du önskar.
Du måste ha betalat innan den siste oktober.