Golfspelaren i centrum

1622

Den 31 maj gick en medlemsundersökning ut till en tredjedel av klubbens medlemmar. Avsändare är Players 1st. Titta gärna i skräpposten så att mejlet inte hamnat där.

Medlemsundersökningen Golfspelaren i Centrum genomförs av ett danskt företag i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 300 svenska golfklubbar deltar. Även klubbar i Finland, Norge, Danmark och Holland deltar i undersökningen, vilket gör den kraftfull som ett arbetsredskap, där vi kan jämföra klubbars resultat med genomsnitt för regioner och länder.

Undersökningen kommer att gå ut via mail tre gånger per säsong till en tredjedel av medlemmarna vid varje tillfälle, där medlemmarna på förhand delas in i tre grupper, vilket sker slumpmässigt. Första undersökningen för året skickas ut den 31 maj och övriga två i slutet av juli och mitten av september. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang och träning.

Vi i klubbledningen ser gärna att så många medlemmar som möjligt tar sig tid att svara på frågorna i undersökningen. Dina svar kommer att bli värdefulla för oss i vårt arbete med att utveckla klubbens verksamhet.