Golf för alla, försommar 2016

1696

Vi startar upp med ”Golf för alla” söndagarna 22 maj och den 12 juni. Vi spelar 18 hål, singelspel och alla medlemmar är välkomna. Ingen tävling och ingen anmälningsavgift men ett gott humör är ett måste. Du anmäler dig till daniel@lysegardensgk.se eller direkt till Daniel i receptionen senast den 20 maj respektive 10 juni kl 15.00. (Vi behöver veta hur många vi blir.) Vi har reserverat starttider kl 14.00 – 15.00. Vi ses uppe vid klubbhuset kl 13.45 och sätter då ihop 3-bollar eller 4-bollar.