Coronaviruset/Covid-19

2018

Lysegårdens Golfklubb följer Folkhälsomyndigheternas råd och föreskrifter i syfte att bedriva en så säker verksamhet som möjligt.

Vi har alla ett ansvar att begränsa smittspridningen och göra de åtgärder vi anser nödvändiga för vår egen och andras hälsa. Nedan finns en förteckning över de viktigaste aspekterna som rör Lysegårdens Golfklubbs verksamhet.

Vänligen följ dessa och bidra inte till att sprida missuppfattningar eller tolkningar av myndigheternas beslut. Lysegårdens Golfklubb kommer göra avvägningar baserat på myndigheternas beslut avseende olika aspekter av vår verksamhet.

 1. Allmänna råd
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida, https://www.folkhalsomyndigheten.se/
 2. Rekommendationer för idrottsanläggningar och träningsanläggningar
  Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

  2.1 Generella råd
  – Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

  – Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

  – Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

  – Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

– Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.

– Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

– Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

2.2 Inomhusaktiviteter
– Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.

– Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.

– Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

2.3 Utomhusaktiviteter
– Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

2.4 Aktiviteter för äldre
– Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

2.5 Cuper, tävlingar och matcher
– Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt.

– Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.

 1. Restauranger och krogar
  Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

3.1 Generella råd
– Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
– Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.

– Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.

– Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

– Restauranger och after-ski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.

3.2 Ansvar
Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

 1. Svenska Golfförbundet
  De riktlinjer och råd som Svenska Golfförbundet publicerat följer Folkhälsomyndighetens råd till Riksidrottsförbundet. De beaktar många aspekter som Lysegårdens Golfklubb berörs av.
  Vill ni ta del av dem, vänligen besök –
  https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/