Avtalet om markköp är undertecknat

4198

28 februari 2018 är en historisk dag för Lysegårdens Golfklubb. Idag undertecknades köpeavtalet gällande golfbanan.
Säljarna, Lysegårdens Sand och Trä, med syskonen Assar, Lena och Roger Engström undertecknade idag avtalet tillsammans med Lysegårdens Golfklubbs representanter. Inom den närmsta tiden lämnas ärendet in till Läntmäteriet och affären förväntas bli klar runt årsskiftet.