fbpx

Säsongen 2021

Tävlingarna inställda tills vidare pga Coronaviruset.

Veterankommittéens sammansättning:

Funktion Namn Mail Telefon Övrigt
Ordförande Dag Windt dag@windt.se 0707-206087 Kontaktperson för klubbutbyte
Vice ordförande Ebbe Unger ebbe.unger@gmail.com 0706-233219
Kassör Stig Erixon trombon3905@hotmail.com 0707-396047 Ansvarig för 9-hålaren
Tävlingsansvarig Marja Högberg marja.hogberg@gmail.com 0705-894646
Hemsidan Roger Olsson sroger.olsson@gmail.com 0730-268490
Valberedning Ann-Christine Erlingsson golfanki@gmail.com
Foto Claes Pettersson
Gunno Bredberg gunno.bredberg@live.se 0739-628345
Anna-Brita Burgren anna@addon.nu