3.1 C
Kungalv
tisdag, mars 20, 2018

Banmarkering                           Regelhänvisning                             Regel
Vit                                               out of bounds                                      27
Gul                                              vattenhinder                                        26
Röd                                             sidovattenhinder                                 26
Blå                                              mark under arbete (MUA)                    25
Blå-vit                                         MUA; spel förbjudet                              bilaga I, sid 133
Orange                                       oflyttbara hindrande föremål                24
Grön topp                                   miljökänsligt område                            bilaga I, sid 134-136
Vit sluten linje                             mark under arbete (MUA)                     25
Vit öppen linje                             del av hindrande föremål                     24

Kommentar: På 9-hålsbanans hål 1, 2 & 8 markeras endast var sidovattenhinder börjar och slutar. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Intern Out of Bounds (Regel 27)
Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 12 och hål 13,16 gäller endast vid spel av hål 12. Vid spel av hål 13 och 16 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 24-2.

Vattenhinder/Sidovattenhinder (Regel 26) med droppzon
På hål 10 till höger bakom green finns en droppzon angiven, där droppning får ske med ett slags plikt för boll i sidovattenhindret bakom green.  Anmärkning: Droppning i droppzon måste ske i enlighet med anmärkningen på sid 146-147 i Regler för golfspel.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
c) Myrstackar

Pluggad boll (Regel 25-2)
Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a) Spelaren får ta lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i hans spel- eller puttlinje; sid 140-141 i Regler för Golfspel.
b) Avståndsplattor.
c) Grön-vita pinnar/plattor (nybörjartee).

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13)
Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag