Lysegårdens GK:s projekt för att öka tillgängligheten
för personer med funktionsnedsättning och ungdomar

Torsdagen den 11 december 2014 kom beskedet som vi väntat så länge på. Allmänna Arvsfonden biföll vår ansökan för att tillgänglighetsanpassa vår anläggning. Bidraget som beviljades var 1 711 000 kronor och tillsammans med anläggningsbidraget från Riksidrottsförbundet så har vi fått närmare 2,4 mkr.

Arbetet med tillgänglighetsanpassningen startar omedelbart och ni kommer att kunna följa detta på vår hemsida och på vår facebooksida. Nedan kan ni se en film om hur tillgängligheten såg ut innan vi började vårt projekt.

Toaletter i klubbhuset

Toalett före20141205_110453Klubbhus toaletterKlubbhus toalettKlubbhus anpassning1
Bilder från ombyggnationen av toaletterna i klubbhuset under vintern 2014/2015.

Matsal/klubbhus

20150205_073946 20150205_120218 20150223_102238Klubbhus anpassning 2
Bilder från öppnandet utav matsalen via rivning av en väg samt justering av golvet.
20151020_123102Klubbhus Windows2Klubbhus Windows1 (1)nya fönster matsal
Nya Fönster i restaurangen och insättning av en dörr för enklare access till uteplatserna.

Terrass

20150309_180548144533888382020151104_141500altanen
Bilder från renoveringen av vår terrass, första bilden är med det gamla trästaketet borta och den nya trallen på plats. De två nästkommande är på byggnationen av den nya rampen främst för personer som har problem med att använda trappor. Den Fjärde bilden är på den färdiga terrassen.

Studio/Range

20151021_08081320151028_15273620151029_122849
Studio för handikappanpassning påbörjad höst/vintern 2015.